Omahoito-ohjelma lasten seksuaalisen kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyyn

Pelastakaa Lapset kehitti yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen ja HUS:in asiantuntijoiden kanssa omahoito-ohjelman ja palveluohjauksen nuorille ja aikuisille, jotka ovat huolissaan omasta seksuaalisesta ajattelustaan tai käyttäytymisestään lapsia kohtaan. Omahoito-ohjelma löytyy verkosta Mielenterveystalo.fi -sivustolta.

Lasten seksuaalinen kaltoinkohtelu on merkittävä ongelma, jonka ehkäisemiseksi tarvitaan laajaa, monitieteellistä ja -ammatillista yhteistyötä. Uusimpien tutkimustulosten mukaan lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin syyllistyvät aikuisten lisäksi usein myös nuoret (Saunders & Adams, 2014).

Pelastakaa Lapset ry on kehittänyt moniammatillisessa yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) IT-psykiatrian yksikön psykologien ja Rikosseuraamuslaitoksen Uusi Suunta -koulutuksesta vastaavan yliopettaja ja psykologi Nina Nurmisen kanssa uuden Otanvastuun omahoito-ohjelman ja palveluohjauksen nuorille ja aikuisille, jotka ovat huolissaan omasta seksuaalisesta ajattelustaan tai käyttäytymisestään lapsia kohtaan.

Omahoito-ohjelma löytyy Mielenterveys.fi -sivustolta ja se pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Ohjelman kautta on mahdollista saada tietoa ja tukea lapsiin kohdistuvan seksuaalisen kiinnostuksen ja siitä seuraavien ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen hallintaan. Tavoitteena on auttaa nuoria toimimaan vastuullisesti.

Omahoito-ohjelmaa voi käyttää joko itsenäisesti tai yhdistettynä muuhun hoitoon. Se ei korvaa psykoterapeuttista tai muuta ammatillista hoitoa. Ohjelma sisältää palveluun ohjauksen ja ajantasaiset valtakunnalliset tiedot auttavista tahoista.

 

Lisätietoja:

Jan-Henry Stenberg, linjajohtaja, HUS, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, IT-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linja, Jan-Henry.Stenberg@hus.fi, puh. 050 4270 656

Nina Nurminen, psykologi, Rikosseuraamuslaitos, nina.nurminen@om.fi, puh. 050 414 7189

Nina Vaaranen-Valkonen, erityisasiantuntija, Pelastakaa Lapset ry, Lasten suojelu ja Nettivihje, nina.vaaranen-valkonen@pelastakaalapset.fi, puh. 050 448 5442

Laura Keisanen, asiantuntija, Pelastakaa Lapset ry, Lasten suojelu ja Nettivihje, laura.keisanen@pelastakaalapset.fi ,puh. 050 577 6192

Carita Päivänen, viestintäpäällikkö, Pelastakaa Lapset ry, puh. 040 535 8221, carita.paivanen@pelastakaalapset.fi